a

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.   Udělujete tímto souhlas živnostníkovi Ladislavu Nulíčkovi (SOHAM YOGA), se sídlem Na hlavní 170/6, 18200 Praha 8, IČ: 03294811, e-mail: sohamyoga@volny.cz, tel.číslo: 605859430 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, (někdy) telefonní číslo.

 

2.   Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání oznámení o probíhajících akcích, slevách a podobných aktivitách Správce.

3.   V případě cookies: Správce žádná data vědomě/cíleně na svých webových stránkách neshromažďuje. Pokud jsou tato data shromažďována je to výsledkem aplikací třetích stran, jako například google.com a spol., za jejichž aktivity Správce nepřebírá žádnou zodpovědnost, ani nemá čas se nad nimi zamýšlet:-)

4.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu (s textem: NE!) na: sohamyoga@volny.cz

5.   Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

6.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.